pelousek.eu

Портал за изкуства, музика и музикални инструменти.

изкуство и музика

Какво представляват изкуствата, кога възникват и какво целят?! На тези и още теми решихме да се спрем в настоящите теми. Изкуство – в общ смисъл е начин за използване на впечатления, умения и знания. Той е метод за представяне на творческа изява и представи на твореца, неговият поглед над нещата и заобикалящата среда, на света. Изкуството, независимо за кое негово подразделение говорим е начинът за пресъздаване на мнение и представяне на дадена информация на слушател, зрител, слушател, публика. Той е споходен с една от формите на естетично възпроизвеждане на всичко около нас. Изкуството е съзнание на обществото и до голяма степен градивен елемент от култура на човечеството. Изкуството има множество форми и обхваща различни звена от човешката дейност. Тук се нареждат живопис, музика, графика, литература, кинематография, опера, балет, театър и други. Звеното на философия, което се занимава с изкуствата носи името естетика. От световната Енциклопедия „Британика“, определението за изкуство се…
Един от начините да видим света днес с други очи е, чрез изкуството. Съвременното изкуство представя начина на мислене на международни културни и погледа и към многообразието от изкуства, дизайн и архитектурата. В края на XXвек и до наши дни то се заражда и развива, а днес много от музеите на съвременно изкуство, приемат Съвременното изкуство за съвременно такова, което се появява след Втората световна война. Историята на Съвременното изкуство започва в по-далечните години към 1970, когато отправна точка и важен фактор, който рефлектира са драстичните промени в културния и политически живот на хората. И у нашата неголяма страна, България, съществуват неправителствени организации, които носят името на Институт за съвременни изкуства. Не случайно и една от темите, в която силно се набляга в наши днес е свързана с приобщаване на децата към изкуствата. Тези идеи подканят всеки родител да не пренебрегва идеята и да стимулира детето талант да се възползва…